Powstanie fundacja ratująca dziedzictwo Ponidzia?

Jest pomysł utworzenia fundacji wspierającej pałac Wielopolskich w Chrobrzu i przypominającej dorobek Adolfa Dygasińskiego. Fundacja Kultury Beldonek – to ma być lekarstwo na rozwój, a przede wszystkim ratowanie dziedzictwa kulturowego Ponidzia. Działalność fundacji koncentrować ma się w Pałacu Wielopolskich, w którym mieści się Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia. Czytaj artykuł w Echu Dnia

Tajemnice „wzgórza zmarłych”

Z powodu, a raczej dzięki zagonowi ziemniaków, tegoroczne prace wykopaliskowe w Pełczyskach na Ponidziu, od 2000 roku prowadzone przez Ekspedycję Celtycką Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, przyniosły niezwykłe – zresztą nie pierwsze w tym miejscu – znalezisko. Odkryto szkieletowy pochówek kobiety, który w dokumentacji figuruje jako obiekt numer 5. Jego datowanie i kulturowa atrybucja stały się […]

Przegląd grup kolędniczych

Czesław Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu, Wójt Gminy Złota, Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu organizują Przegląd Grup Kolędniczych z Ponidzia- „Wśród nocnej ciszy…”. Regulamin przeglądu: 1. Przegląd ma charakter konkursu. W przeglądzie mogą wziąć udział grupy […]