15-ta rocznica śmierci Józefa Mortona

Czesław Siekierski – Poseł do Europarlamentu, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają do udziału w uroczystości w związku z 15-tą rocznicą śmierci JÓZEFA MORTONA, chrobrzanina, wybitnego przedstawiciela nurtu chłopskiego w literaturze. Uroczystość odbędzie się 2 października 2009 […]

Co się dzieje w gniazdach – plener i wystawa

Czternastu plastyków i sześciu artystów fotografików przez kilka dni uwieczniało Pondzie, w ramach odbywającego się w Chrobrzu pleneru pod hasłem ?Co się dzieje w gniazdach?. Pokłosie pleneru zilustruje wznowienie książki Adolfa Dygasińskiego pod tym samym tytułem, gdyż w tym roku przypada 170 rocznica urodzin piewcy Ponidzia. Przy okazji pleneru zapadła zgodna decyzja o powołaniu do […]

Marszałek przejmie pałac w Chrobrzu?

Samorząd województwa zamierza wystąpić do ministra rolnictwa o przejęcie pałacu Wielopolskich w Chrobrzu i urządzenie tam oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej. O takiej możliwości pisaliśmy już przed rokiem. Pałac, który jest jedną z największych atrakcji turystycznych Ponidzia, stanowi obecnie część prowadzonego przez ministra rolnictwa Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Jako placówka o statusie szkolnej izby tradycji […]

Z targu staroci do Chrobrza

Zbiory militariów w Izbie Pamięci Republiki Pińczowskiej, znajdującej się w zasobach Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia w Chrobrzu, powiększyły sie o ciekawy eksponat, przywieziony wprost z Londynu. przekazał go do tej kolekcji Rafał Osiecki – przedsiębiorca z Londynu, z pochodzenia chrobrzanin i wielki pasjonat historii, eksplorator i kolekcjoner. LUFA JAK SŁUPEK – Jest to niemiecki zasobnik […]

Świętokrzyscy artyści malarze i fotograficy uwiecznią Ponidzie

Trzynastu malarzy i siedmiu artystów fotografików weźmie dział w sierpniowym plenerze pod hasłem „Co się dzieje w gniazdach? organizowanym pod patronetem marszałka Adama Jarubasa w Chrobrzu. Artyści w minionym tygodniu odwiedzili Ponidzie i okolice Chrobrza, które stana się tematem ich prac. Plener organizuje Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu wspólnie z europosłem […]