II Przegląd grup kolędniczych

Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Muzeum Wsi Kieleckiej, Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota, Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury organizują II Przegląd Grup Kolędniczych z Ponidzia – „Wśród nocnej […]