Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE – Wymiana pokrycia dachu z blachy cynkowej na blachę tytanowo-cynkową na budynku Pałacu Wielopolskich Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. […]

Film z Przeglądu Kapel w Niegosławicach

Prezentujemy krótki filmik nt. Przeglądu Kapel Ludowych w Niegosławicach, autorstwa Krystiana Dulnika i Zbigniewa Strojeckiego. Wkróce dłuższy reportaż z przeglądu.   Zapraszamy na nasz kanał na Youtube

Bal „Baśniowy Świat” w pałacu

Kilka dni temu gościliśmy przedszkolaków z Punktów Przedszkolnych z Chrobrza, Sokoliny, Skalbmierza, Cudzynowic i Dobiesławic. Dzieciaki od października 2009 uczestniczą w projekcie „Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Skalbmierz i Złota”. Dzieci przebrane za m.in. biedronki, smerfy, jagódki, postacie baśniowe brały kolejno udział w prezentacjach punktów przedszkolnych. Każda grupa miał swoje […]

Sensacyjne odkrycia w Niegosławicach

26 czerwca członkowie Sekcji Historyczno – Eksploracyjnej Ośrodka Kulturalno – Historycznego „BELDONEK” Pałac Wielopolskich w Chrobrzu pojawili się w obecności archeologów w Niegosławicach gm. Złota. Spotkanie miłośników historii spowodowała sensacyjna informacja przekazana do stowarzyszenia przez jednego z mieszkańców Niegosławic o przypadkowym odkryciu naczynia glinianego (przypuszczalnie urna zawierająca popioły ludzkie z przed 4500 lat) na jego […]