Historia Ordynacji Wielopolskich

W dawnym gabinecie eksponowane są m.in.: zdjęcia ordynatów, świadectwa szkolne Aleksandra Wielopolskiego, inwentarz pałacu z 1863 roku, obraz genealogiczny rodziny Myszkowskich i Wielopolskich, korespondencję margrabiego służbową i prywatną Aleksandra Wielopolskiego oraz listy Alberty Wielopolskiej, siostry ostatniego ordynata Zygmunta, listy referencyjne dla pałacowej służby, naczynia z pałacowej kuchni i inne. W osobnej gablocie znajduje się, podarowany […]

Izba Pamięci Republiki Pińczowskiej

Republika Pińczowska była partyzancką wolną ojczyzną. Powstała na przełomie lipca i sierpnia 1944 r. na terenie ok. 1000 km kw., w granicach administracyjnych dawnego powiatu pińczowskiego. Choć utrzymała się niecały miesiąc, miała wielką siłę oddziaływania. Partyzanci w poszczególnych miejscowościach przejmowali pocztę, kolej, urzędy gminne, rozbrajali posterunki niemieckie. Izba Pamięci to wystawa, od której zaczęła się […]

Geograficzne Studium Regionu

Ziemia pińczowska od ponad 45 lat stanowi teren badań naukowców z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawa geograficzna przedstawia wyniki badań środowiska przyrodniczego, zróżnicowania szaty roślinnej, rzeźby powierzchni terenu, stosunków wodnych, klimatu, gleb i obiegu pierwiastków w wodach i glebach, jak również prace z dziedziny geografii rolnictwa oraz geografii społeczno – ekonomicznej. Obok […]

Galeria Regionalna

Stałym elementem ekspozycyjnym Galerii Regionalnej są sylwetki pisarzy związanych z Ponidziem: Józefa Mortona, Zdzisława Antolskiego, Henryka Kawiorskiego, Adama Ochwanowskiego, Leszka Marcińca. Miejsce to pełni rolę promującą i popularyzującą prezentowany cyklicznie dorobek rodzimych twórców (malarstwo, rzeźba, haft krzyżykowy i in.). Najnowsza wystawa poświęcona jest Wojtkowi Bellonowi, założycielowi zespołu Wolna Grupa Bukowina. W kaplicy pałacowej podziwiać można […]

Kultura Rolna XIX i XX wieku

Wystawa jest w trakcie rekonstrukcji. Wkrótce pojawi się w nowym miejscu.   Na terenie przyszkolnym wyeksponowano stare maszyny i urządzenia rolnicze wykorzystywane w pracach polowych i gospodarskich.

Artyści ludowi Barbara i Tadeusz Buczyńscy w Chrobrzu

Od lutego w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu można oglądać prace Barbary i Tadeusza Buczyńskich, ludowych artystów nieprofesjonalistów. Ekspozycja obejmująca na razie kilkanaście rzeźb zamontowanych w pałacu, będzie się powiększać. Artyści pochodzą z Gdańska, przez 30 lat mieszkali w Jeleniej Górze, na terenie gminy Bolków. Byli właścicielami przyzamkowego ogrodu w Płoninie pełnego niezwykłych postaci. Na Wyspie […]

Panteon Rzeźby w Drewnie

Wystawa w trakcie rekonstrukcji, część rzeźb w konserwacji. Chroberski Panteon Rzeźby w Drewnie powstał w 2009 roku na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich.  Nowatorski pomysł ekspozycji polega na tym, iż rzeźby prezentują nie twórców, a dzieła lub postaci przez nich wykreowane. Dotychczas między starymi drzewami stanęło 6 rzeźb i instalacji artystycznych. Pierwsze było dzieło rzeźbiarza Andrzeja […]

Chroberz wzbogaci się o ośrodek „Archeoceltica”

Europejskie Centrum Edukacji Archeologicznej „Archeoceltica” powstanie na terenie pałacowo-parkowym w Chrobrzu, mającym walory zabytkowe, historyczne i przyrodniczo-krajobrazowe. Umowę w tej sprawie podpisały we wtorek władze Uniwersytetu Warszawskiego i woj. świętokrzyskiego. Zgodnie dokumentem, centrum ma być ośrodkiem turystycznym oraz muzealno-badawczym. Oś tematyczną jego działalności stanowić będzie archeologia, w której główny akcent położony zostanie na zagadnienia związane […]

Beldonek podsumował rok

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Beldonek-Pałac Wielopolskich w Chrobrzu podsumowało pierwszy rok swego istnienia i nakreśliło plany na przyszłość. Dokonania są imponujące, a plany jeszcze bardziej rozległe. Działalność Beldonka przynosi konkretne efekty. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą i wystawienniczą. Organizuje konkursy, prowadzi renowację zabytkowych figur, a jednocześnie stworzyło szanse pracy artystom plastykom, fotografikom i […]