Pałac dostępny w wybrane dni

Informacja pochodzi ze strony zarządcy Pałacu  – www.zsrchroberz.pl Szanowni Państwo, z wielką radością uprzejmie informujemy, iż dzięki szczodrości Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została naprawiona instalacja elektryczna w budynku przy ul. Parkowej 14 w Chrobrzu (tzw.Pałac Wielopolskich – obecnie Szkolna Izba Pamięci Narodowej  i Tradycji Rolnej w skrócie SIPNiTR). 1 marca 2020 r. rozpoczynamy sezon, […]