Zwiedzanie pałacu zawieszone

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek informujemy, iż Szkolna Izba Pamięci Narodowej i Tradycji Rolnej (pałac Wielopolskich) jak i cały Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu do odwołania nie będzie prowadził stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych ani udostępniał wnętrz do zwiedzania. Decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu […]