I Ogólnopolski Konkurs na Wiersz im. Ryśka Miernika

Ogłaszamy I Ogólnopolski Konkurs na Wiersz im. Ryśka Miernika organizowany pod hasłem „A to Polska właśnie…”

UWAGA! Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem. Wiersz należy podpisać tylko godłem a nie imieniem i nazwiskiem.  Swoje dane osobowe należy zamieścić w zaklejonej kopercie opisanej godłem. Dzięki temu praca jest anonimowa a jurorzy poznają nazwiska autorów dopiero po rozstrzygnięciu.

Organizatorzy

Adam Jarubas – marszałek województwa świętokrzyskiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

 

Regulamin Konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza dotychczas nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach.
 2. Wiersz należy nadesłać w czterech egzemplarzach wydruku lub maszynopisu podpisanego godłem (hasłem) na adres:

Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
ul. Parkowa 14
28 – 425 Chroberz

 1. Imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu autora lub adres mailowy należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem (hasłem) jak wiersz konkursowy. Godłem (hasłem) należy także podpisać całą przesyłkę.
 2. Autor może nadesłać tylko jeden wiersz.
 3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do druku nagrodzonych wierszy bez wypłacania honorariów.
 4. Ostateczny termin nadsyłania wiersza upływa 31 maja 2017 r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz promocja wydania książkowego nagrodzonych, wyróżnionych i wybranych przez jury utworów nastąpi w październiku 2017 r.
  O terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują laureatów i uczestników konkursu drogą pocztową bądź mailową.
 6. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny wierszy przyznając następujące nagrody:

I – 2000 zł.

II – 1500 zł.

III – 1000 zł.

oraz sześć wyróżnień po 250 zł.

Fundatorami I i III nagrody są Koleta Miernik i Zbigniew Miernik.

 1. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
 2. Patronat medialny:

E – tygodnik literacki – pisarze.pl

 1. Kontakt do organizatorów:

Tel. 660 271 154
mail:
palac@chroberz.info

Do pobrania:

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu na Wiersz

Posted in Aktualności.