Kolekcja gazet z okresu II wojny światowej trafiła do Chrobrza

Kolekcję kilkudziesięciu gazet z okresu II wojny światowej przekazał do zbiorów Szkolnego Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnych Ponidzia w Chrobrzu Paweł Wawrecki, kierownik artystyczny Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, prywatnie pasjonat historii.

Gazety są reprintami czasopism wydawanych w języku polskim lub w dwóch językach na całym świecie. Daty ich edycji obejmują okres od końca sierpnia 1939 roku, do zakończenia batalii berlińskiej w 1945 roku. Jest tu pełny przekrój wydawnictw polskojęzycznych lub dwujęzycznych wydawanych w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Anglii, Francji, ale przede wszystkim gazety polskie wydawane przed zajęciem terytorium kraju przez wojska hitlerowskie oraz gazety wydawane pod pręgierzem cenzury nazistowskiej lub zgoła nazistowskie „gadzinówki”. Są także gazety wydawane przez armię generała Andersa w Iranie i Egipcie oraz gazety związane Z marszem Dywizji imienia Tadeusza Kościuszki znad Oki do Berlina.

Czasopisma w najbliższym czasie zostaną wyeksponowane w Izbie Tradycji Republiki Pińczowskiej.

Posted in Aktualności, Wystawy.