Marszałek przejmie pałac w Chrobrzu?

Samorząd województwa zamierza wystąpić do ministra rolnictwa o przejęcie pałacu Wielopolskich w Chrobrzu i urządzenie tam oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej.

O takiej możliwości pisaliśmy już przed rokiem. Pałac, który jest jedną z największych atrakcji turystycznych Ponidzia, stanowi obecnie część prowadzonego przez ministra rolnictwa Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Jako placówka o statusie szkolnej izby tradycji nie może nawet sprzedawać biletów za zwiedzanie ciekawych ekspozycji muzealnych, m.in. wystawy archeologicznej „Starożytne skarby Ponidzia”. Ma również bardzo ograniczone możliwości pozyskiwania środków na remont zabytkowego gmachu czy na prowadzenie działalności kulturalnej. – W tym roku udało nam się przekazać 50 tys. zł szkole na potrzeby pałacu, ale tylko dzięki temu, że minister rolnictwa przekazał większą dotację dla Muzeum Wsi Kieleckiej – mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor departamentu promocji, edukacji, kultury, sportu i turystyki urzędu marszałkowskiego.

Samorząd województwa zamierza wystąpić do ministra rolnictwa o przejęcie pałacu Wielopolskich w Chrobrzu i urządzenie tam oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej.

I informuje, że marszałek Adam Jarubas złożył przed tygodniem w Ministerstwie Rolnictwa wstępną propozycję przejęcia pałacu. Po wydzieleniu z majątku szkoły stałby się oddziałem zamiejscowym Muzeum Wsi Kieleckiej, podobnie jak mauzoleum w Michniowie. Placówka miałaby wówczas zagwarantowane środki z budżetu województwa. – Chodzi nie tylko o to, aby rozwijać działalność muzealną czy kulturalną. To już ostatni dzwonek, żeby rozpocząć prace remontowe pałacu – podkreśla Jacek Kowalczyk.

Posted in Aktualności.