Partnerzy

 • Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury
 • Muzeum Regionalne w Pińczowie
 • Muzeum Regionalne w Wiślicy
 • Muzeum Wsi Kieleckiej
 • Muzeum Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w Starachowicach
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
 • Klasztor na Karczówce
 • Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłow
 • Klasztor na Świętym Krzyżu
 • Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
 • Świętokrzyskie Z Lotu Ptaka – swietokrzyskie24.com.pl
 • Świętokrzyskie Jakie Cudne – jakiecudne.pl
 • Portal Swietokrzyskie.travel
 • ArTur Centrum Rezerwacji Ponidzie – rezerwacjaurlopu.pl
 • Portal Chrobrza – chroberz.info