Stowarzyszenie

Stowarzyszenie „Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu” utworzyliśmy pod koniec 2009 roku. Po zgłoszeniu do KRS zaczęło funkcjonować od stycznia 2010. Do 26 czerwca 2019 roku stowarzyszenie miało siedzibę w pałacu w Chrobrzu.

Pierwotnym założeniem stowarzyszenia było wsparcie działalności Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia mieszczącego się w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu. Ośrodek ten został utworzony w 2004 roku przez powiat pińczowski. W 2008 roku, po przejściu pod skrzydła ministerialnej szkoły rolniczej nie mógł otrzymywać żadnego budżetu na działalność, w dodatku brak osobowości prawnej utrudniał pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Aby rozwinąć działalność kulturalną, historyczną i turystyczną pod koniec 2009 roku pracownicy Ośrodka założyli stowarzyszenie „Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu”. Członkami stowarzyszenia są pasjonaci historii, animatorzy kultury, archeolodzy, kolekcjonerzy, eksploratorzy, przewodnicy turystyczni, artyści, nauczyciele i dziennikarze.

W Ośrodku funkcjonują sekcje: kulturalno-artystyczna oraz historyczno-eksploracyjna.

Cele Stowarzyszenia:

  1. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie, inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego regionu.
  2. Promocja i badanie historii oraz podnoszenie w lokalnej społeczności wiedzy o przeszłości a także budowanie świadomości i tożsamości o przynależności do małej ojczyzny.
  3. Zbieranie informacji o zaginionych i zapomnianych zabytkach, kopalniach, podziemiach, atrakcjach turystycznych i tajemnicach historii.
  4. Stworzenie elitarnej grupy osób zajmujących się poszukiwaniem zaginionych i zapomnianych zabytków, atrakcji turystycznych, podziemi i opracowaniem ich historii.
  5. Popularyzacja wiedzy historycznej, archeologicznej i architektonicznej.
  6. Ochrona zabytków i atrakcji turystycznych.
  7. Prowadzenie poszukiwań i badań w tym archeologicznych i historycznych zabytków, atrakcji turystycznych, podziemi.
  8. Propagowanie niekonwencjonalnych form spędzania wolnego czasu.
  9. Popieranie rozwoju turystyki oraz integracja środowisk turystycznych.

Nazwa stowarzyszenia nawiązuje do tytułowego bohatera utworu Adolfa Dygasińskiego – pisarza pochodzącego z Ponidzia. Beldonek był ciekawym świata młodym człowiekiem, wybijającym się ponad XIX-wieczną, pełną zabobonów, rzeczywistość.

Więcej informacji na temat stowarzyszenie znajdą Państwo na stronie www.beldonek.pl