Pałac dostępny w wybrane dni

Informacja pochodzi ze strony zarządcy Pałacu  - www.zsrchroberz.pl

Szanowni Państwo,

z wielką radością uprzejmie informujemy, iż dzięki szczodrości Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została naprawiona instalacja elektryczna w budynku przy ul. Parkowej 14 w Chrobrzu (tzw.Pałac Wielopolskich – obecnie Szkolna Izba Pamięci Narodowej  i Tradycji Rolnej w skrócie SIPNiTR). 1 marca 2020 r. rozpoczynamy sezon, z możliwością zwiedzania SIPNiTR. W tym dniu uczcimy również pamięć Żołnierzy Wyklętych, rozpoczynając bieg „Wilczym Tropem”, spod budynku pałacu.

Szkolna Izba Pamięci Narodowej i Tradycji Rolnej będzie udostępniona do zwiedzania w wyznaczone dni, które zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu.

Najbliższe dni udostępnienia pałacu:

 • 1 marca 2020
 • 26 marca 2020

UWAGA!

 1. Zwiedzanie jest bezpłatne.
 2. Zwiedzanie rozpoczyna się o pełnych godzinach zegarowych tj. 10:00, 12:00, 14:00, i ewentualnie o 16:00 po uprzedniej pisemnej rezerwacji.
 3. Zwiedzanie możliwe jest wyłącznie z pracownikiem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu.
 4. Grupy zwiedzające Szkolną izbę Pamięci Narodowej i Tradycji Rolnej mogą liczyć maksymalnie do 60 osób. W przypadku liczniejszych grup istnieje konieczność ich podziału.
 5. Pierwszeństwo w zwiedzaniu mają osoby z uprzednią rezerwacją.
 6. Opiekun grupy, która zarezerwowała zwiedzanie powinien stawić się w SIPNiTR, z imienną listą zwiedzających i opiekunów, na 10 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania w celu potwierdzenia zarejestrowania grupy i jej przygotowania
  do zwiedzania.
 7. W razie spóźnienia nie gwarantujemy oprowadzenia grupy.
 8. Rezerwacja grup zorganizowanych na daną godzinę nie wyłącza możliwości dołączenia zwiedzających indywidualnie, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej wielkości grupy .
 9. Nauczyciele bądź opiekunowie muszą towarzyszyć grupie podczas zwiedzania. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych.
 10. Indywidualni zwiedzający mają obowiązek wpisania się do księgi wejść SIPNiTR.
 11. Na terenie SIPNiTR obowiązują następujące zakazy:

-wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,

-wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),

-palenia tytoniu,

-jedzenia i picia,

-zwiedzania po spożyciu alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających,

-rozmawiania przez telefony komórkowe,

-dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,

-siadania na meblach,

-ślizgania się po posadzkach.

 1. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników ww. podmiotu również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
 2. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu będą wypraszane z terenu SIPNiTR.

Serdecznie zapraszamy

Cała Społeczność Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu

Posted in Aktualności.