Po Przeglądzie (foto)

Do II Przeglądu Grup Kolędniczych z Ponidzia zgłoszono 6 grup kolędniczych. W kategorii młodzieży szkół gimnazjalnych: zespół ze Świetlicy Wiejskiej w Orkanowie oraz zespół z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gackach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych były to zespoły reprezentujące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, „Wiśliczanie” z Wiślicy oraz „Kasztelanie” z Kij.

Występy zespołów oceniało Jury w składzie: Irena Wawrzczak z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (przewodnicząca jury), Hubert Guza (WDK), Paweł Wawrecki – dyrektor Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury oraz Jerzy Znojek – kierownik Muzeum Regionalnego w Pińczowie.

Uroczystość rozpoczęła się pozakonkursowym występem zespołu muzycznego „Legato” działającego przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu, który zaprezentował kilka klasycznych kolęd. Następnie zaczęły się prezentacje poszczególnych grup zgłoszonych do przeglądu. Każda z nich miała na swój występ maksymalnie 25 minut. Grupy liczyły od kilku do kilkunastu osób. W rolę prowadzącego przegląd wcielił się Adam Ochwanowski.

Jury po obejrzeniu wszystkich widowisk w kategorii szkół gimnazjalnych postanowiła przyznać równorzędne wyróżnienia dla Świetlicy Wiejskiej z Orkanowa oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gackach. Oba zespoły otrzymały nagrody rzeczowe. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych także nagrodzono wszystkie zespoły z tym, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach, „Wiśliczanie” z Wiślicy oraz „Kasztelanie” z Kij zostali zakwalifikowani do Wojewódzkiego Przeglądu Grup Kolędniczych, który odbędzie się 10 stycznia 2010 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Fundatorami nagród w Przeglądzie byli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pińczowie Jakub Madej, Dyrektor ZSCKR w Chrobrzu Jerzy Trzepatowski. Współorganizatorem imprezy było Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

 

 

Posted in Aktualności, Wydarzenia.