Wizyta doktora Andrzeja Filewicza

Inspektor, doktor inżynier Andrzej Filewicz odwiedził w minioną niedzielę Szkolny Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia. Niecodzienny gość przybył aby obejrzeć ekspozycję twarzy kobiety, której szkielet odkryto 2 lata temu na stanowisku archeologicznym Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktor Andrzej Filewicz jest emerytowanym dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie, które w 2006 roku w ramach współpracy z Instytutem Archeologii UW podjęło się próby rekonstrukcji twarzy kobiety, której szkielet odkryto w ramach prac wykopaliskowych. Dr Filewicz nadzorował prace rekonstrukcji wizerunku twarzy tej kobiety.

Posted in Aktualności.