Zwiedzanie pałacu

Poniższe informacje pochodzą od zarządcy pałacu tj. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

Godziny otwarcia:

W sezonie 2020 pałac jest udostępniany w wybrane dni miesiąca. Daty będą sukcesywnie ogłaszane na stronie internetowej zarządcy czyli www.zsrchroberz.pl.

Najbliższe dni udostępnienia pałacu:

W związku ze stanem epidemii zwiedzanie tymczasowo zawieszone!

W dniu zwiedzania oprowadzanie turystów będzie się odbywało o godzinach 10:00, 12:00, 14:00, i ewentualnie o 16:00 po uprzedniej pisemnej rezerwacji.

Rezerwacje oraz informacje:

 • tel.: 41 356 40 03 (sekretariat ZSCKR)
 • sekretariat@zsrchroberz.pl

Przed zwiedzaniem prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Regulamin do wglądu znajduje się również w budynku pałacu.

REGULAMIN ZWIEDZANIA

 1. Zwiedzanie jest bezpłatne.
 2. Zwiedzanie rozpoczyna się o pełnych godzinach zegarowych tj. 10:00, 12:00, 14:00, i ewentualnie o 16:00 po uprzedniej pisemnej rezerwacji.
 3. Zwiedzanie możliwe jest wyłącznie z pracownikiem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu.
 4. Grupy zwiedzające Szkolną izbę Pamięci Narodowej i Tradycji Rolnej mogą liczyć maksymalnie do 60 osób. W przypadku liczniejszych grup istnieje konieczność ich podziału.
 5. Pierwszeństwo w zwiedzaniu mają osoby z uprzednią rezerwacją.
 6. Opiekun grupy, która zarezerwowała zwiedzanie powinien stawić się w SIPNiTR, z imienną listą zwiedzających i opiekunów, na 10 minut przed zarezerwowaną godziną zwiedzania w celu potwierdzenia zarejestrowania grupy i jej przygotowania do zwiedzania.
 7. W razie spóźnienia nie gwarantujemy oprowadzenia grupy.
 8. Rezerwacja grup zorganizowanych na daną godzinę nie wyłącza możliwości dołączenia zwiedzających indywidualnie, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej wielkości grupy .
 9. Nauczyciele bądź opiekunowie muszą towarzyszyć grupie podczas zwiedzania. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych.
 10. Indywidualni zwiedzający mają obowiązek wpisania się do księgi wejść SIPNiTR.
 11. Na terenie SIPNiTR obowiązują następujące zakazy:

-wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,

-wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),

-palenia tytoniu,

-jedzenia i picia,

-zwiedzania po spożyciu alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających,

-rozmawiania przez telefony komórkowe,

-dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,

-siadania na meblach,

-ślizgania się po posadzkach.

 1. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników ww. podmiotu również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.
 2. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu będą wypraszane z terenu SIPNiTR.