Chroberz wzbogaci się o ośrodek „Archeoceltica”

Europejskie Centrum Edukacji Archeologicznej „Archeoceltica” powstanie na terenie pałacowo-parkowym w Chrobrzu, mającym walory zabytkowe, historyczne i przyrodniczo-krajobrazowe. Umowę w tej sprawie podpisały we wtorek władze Uniwersytetu Warszawskiego i woj. świętokrzyskiego. Zgodnie dokumentem, centrum ma być ośrodkiem turystycznym oraz muzealno-badawczym. Oś tematyczną jego działalności stanowić będzie archeologia, w której główny akcent położony zostanie na zagadnienia związane z Celtami, kojarzonymi z początkami procesu unifikacji Europy. Taki wybór tematu umożliwi zwiedzającym poznanie filarów kultury europejskiej.

W ośrodku mają być prezentowane także materiały dotyczące badań archeologicznych w pobliskich Pełczyskach, prowadzonych od 2000 roku przez badaczy z Instytutu Archeologii UW. Z walorów centrum powinni skorzystać również studenci UW, którzy będą mieli tam praktyki terenowe i muzealnicze, a także pracownicy Uniwersytetu, prowadzący badania na pobliskich stanowiskach archeologicznych. „Archeoceltica” będzie ponadto ośrodkiem kulturalnym przeznaczonym dla lokalnej społeczności – poinformowano na stronie internetowej uczelni.

Posted in Aktualności.