Dwie gwiazdki dla informacji turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej w Chrobrzu po raz kolejny wziął udział w certyfikacji informacji turystycznej w regionie świętokrzyskim. Od 2011 roku posiadał jedną gwiazdkę w czteropunktowej skali. Tego roku ankieterzy przyznali placówce 2 gwiazdki.

Certyfikacja jest przeprowadzana przez Polską Organizację Turystyczną przy współpracy z Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej i polega na sprawdzaniu warunków lokalowych, wyposażenia punktu, a przede wszystkim umiejętności oraz jakości obsługi pracowników. Podczas ostatniego branżowego szkolenia zorganizowanego przez kielecki RCIT, certyfikaty otrzymali z rąk prezesa świętokrzyskiego ROT, Jacka Kowalczyka przedstawiciele 27 placówek w całego województwa.

Warto przypomnieć, iż chroberski punkt IT jako jedyny w województwie działa całkowicie społecznie – od 2010 roku jest obsługiwany przez członków stowarzyszenia Beldonek z siedzibą w pałacu Wielopolskich. Według pierwotnych ustaleń miał to być punkt prowadzony przez powiat pińczowski i funkcjonować we współpracy z Centrum IT prowadzonym przez gminę Pińczów. Niestety, w momencie gdy budynek pałacu zmienił właściciela, powiat odmówił współpracy pomimo udostępnionego darmowo pomieszczenia. Lokal ostatecznie został wyremontowany i dostosowany przez członków stowarzyszenia, a wyposażyła go Regionalna Organizacja Turystyczna. Rocznie chroberski punkt IT obsługuje 1000 – 1500 turystów, którzy oprócz uzyskania informacji oraz darmowych broszur, ulotek i map mogą skorzystać z zasobów pałacowej biblioteki gromadzącej publikacje regionalne.

Obsługa punktu w Chrobrzu zarządza również powiatowym portalem turystycznym pinczow.travel, który należy do wojewódzkiego zintegrowanego systemu informacji turystycznej. W wielu regionach portale te są prowadzone wspólnie przez powiaty i gminy, wydziały promocji i ośrodki kultury czy sportu. Do dnia dzisiejszego nie udało się dojść do porozumienia z władzami powiatu w „turystycznej” kwestii.

Posted in Aktualności.