Historia Ordynacji Wielopolskich

W dawnym gabinecie eksponowane są m.in.: zdjęcia ordynatów, świadectwa szkolne Aleksandra Wielopolskiego, inwentarz pałacu z 1863 roku, obraz genealogiczny rodziny Myszkowskich i Wielopolskich, korespondencję margrabiego służbową i prywatną Aleksandra Wielopolskiego oraz listy Alberty Wielopolskiej, siostry ostatniego ordynata Zygmunta, listy referencyjne dla pałacowej służby, naczynia z pałacowej kuchni i inne. W osobnej gablocie znajduje się, podarowany przez anonimowego darczyńcę, zbiór książek z oryginalną pieczęcią: BIBLIOTEKA ORDYNACYI MYSZKOWSKIEY.

Posted in Wystawy, Wystawy stałe.