II Przegląd grup kolędniczych

Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Muzeum Wsi Kieleckiej, Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota, Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury organizują II Przegląd Grup Kolędniczych z Ponidzia – „Wśród nocnej ciszy…”

Regulamin przeglądu:

1. Przegląd ma charakter konkursu. W przeglądzie mogą wziąć udział grupy kolędnicze z Ponidzia, które prezentują autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi.
2. Czas występu nie powinien przekroczyć 25 minut.
3. Konkurs obejmował będzie dwie kategorie wiekowe: młodzieży szkół gimnazjalnych oraz młodzieży szkół średnich i dorosłych.
4. Oceny prezentowanych przez grupy programów dokona Jury. Jury uhonoruje także najlepsze zespoły nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, a najlepsze grupy wezmą udział w Wojewódzkim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Masłowie.
5. Przegląd grup kolędniczych odbędzie się dnia 20 grudnia 2009 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Początek godz. 11:00.
6. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 10 grudnia 2009 r. na adres Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów lub na adres e-mailowy psck@op.pl.
7. Zgłoszenia powinny zawierać: nazwę kategorii wiekowej, ilość uczestników, dokładny adres oraz kontakt telefoniczny z opiekunem grupy. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronach www.psck.pl oraz www.palac.chroberz.info.
8. Wszelkich informacji na temat przeglądu udzielamy pod numerem telefonu 660 271 154.

Posted in Aktualności, Wydarzenia.