II Przegląd Kapel Ludowych im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy

Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu, Ośrodek Kulturalno-Historyczny „Beldonek”, Muzeum Wsi Kieleckiej, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury organizują II Przegląd Kapel Ludowych im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy pod hasłem „Ta wsiowo muzyka i to wsiowe granie?”.

Celem przeglądu jest inspirowanie kapel ludowych do poszukiwania i wykorzystania archaicznego repertuaru zgodnego z naszym regionem, ochrona i kultywowanie rodzimego folkloru oraz artystyczna konfrontacja kapel ze środowisk inspirowanych tradycją regionalną.

Przegląd odbędzie się w niedzielę 30 maja 2010 r. godz. 10:00 w Niegosławicach gm. Złota.

Uczestnicy są proszeni o przesyłanie zgłoszenia zawierającego kategorię zespołu, ilość uczestników i kontakt telefoniczny do przedstawiciela zespołu do 15 maja br. pocztą na adres organizatora: Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, Chroberz 268 28-425 Złota lub pocztą elektroniczną na adres: palac@chroberz.info lub faksem na numer: 41 356 40 24.

Informacji udziela Adam Ochwanowski pod nr tel.: 660 271 154.

 

 

Posted in Aktualności, Wydarzenia.