Kolejne książki w naszej bibliotece

Cenny dar trafił do Chrobrza podczas długiego weekendu majowego. Kilkadziesiąt książek z przełomu XIX i XX wieku przekazał nam pan Roman Chrabąszczewicz z Warszawy.

Książki pochodzą ze zbioru jego dziadka, Romana Beranka, absolwenta uniwersytetu w Odessie, długoletniego profesora geografii, dyrektora liceum i gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. Roman Beranek urodził się w Chrobrzu w 1882 roku, gdzie spędził dzieciństwo będąc synem Józefa Beranka, pisarza (czyli pracownika administracji) w dobrach hrabiego Wielopolskiego.

Żona Józefa Beranka, Maria pochodziła z rodziny Machajskich. Była ona kuzynką Wacława Machajskiego – bliskiego kolegi Stefana Żeromskiego, z którym dzielił ławkę w gimnazjum.

Wśród przekazanych książek znajdują się dzieła Sienkiewicza i Słowackiego, jak i spora ilość podręczników naukowych.

Do naszego ośrodka trafiły także fotografie rodzinne oraz fragment kartki pocztowej, jaką wysłał do rodziców mieszkających w Chrobrzu Jan Beranek, najstarszy syn Józefa, studiujący na wydziale farmaceutycznym w Dorpacie (obecnie Tartu – Estonia). Zginął w Katyniu w 1940 r.

Na zdjęciu pan Roman Chrabąszczewicz z żoną Ałłą.

Posted in Aktualności.