Laureaci II Przeglądu Kapel i Instrumentalistów Ludowych w Niegosławicach

Jury w składzie: dr Jerzy Szczyrba – muzykolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jerzy Gumuła – muzyk, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego z Wojewódzkiego Domu Kultury oraz Paweł Wawrecki – dyrektor Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji zespołów zgłoszonych w Przeglądzie Kapel Ludowych w dn. 30.05.2010r. postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

Grand Prix: Działoszacy

 

Kategoria Kapele autentyczne

I miejsce: Kapela Zygmunta Jakubowskiego

II miejsce: Kapela Kielecka

III miejsce ex aequo: Powiśloki z Ożarowa i Powiśloki z Bałtowa

 

Kategoria Kapele stylizowane

I miejsce ex aequo: Kapela Ciekoty i Rodzinna Kapela Korbanów

II miejsce ex aequo: Kapela Ponidzie i Kapela Mirosława Piaseckiego z Jędrzejowa

III miejsce ex aequo: Pierzchniczanie i Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy

Wyróżnienia: Buskowianie i Kunowianie

 

Instrumentaliści:

I miejsce: Stanisław Dufaj (Buskowianie)

II miejsce ex aequo: Bogdan Kaleta (Kapela Kielecka) i Marek Nanuś (Działoszacy)

III miejsce: Adam Kocerba (Działoszacy)

Wyróżnienia: Tadeusz Kania (Buskowianie), Henryk Salamon (Powiśle), Waldemar Nowak (Nowy Korczyn).

 

Sponsorzy Przeglądu:

 

 • Czesław Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski
 • Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Bank Spółdzielczy w Pińczowie
 • Tadeusz Sułek – Wójt Gminy Złota
 • Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
 • Polskie Składy Budowlane SA
 • Michał Górniak – GOMAR PIŃCZÓW
 • Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Jerzy Trzepatowski – dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu
 • Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu
 • Kazimierz Kowalski – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Złota
 • Sławomir Firka – radny Gminy Złota

 

 • Cezary Brudz – prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

Posted in Aktualności, Wydarzenia.