Leszek Marciniec

Urodzony w 1940 r. w Łagiewnikach koło Buska – Zdroju. Regionalista, pedagog, harcerz, pisarz, społecznik i dziennikarz. Ukończył studia historyczne w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Był komendantem buskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, a także wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Buska Zdroju. Współpracował
z wieloma gazetami codziennymi, tygodnikami i miesięcznikami. Autor kilkudziesięciu książek, m.in. „Więzi i korzenie”, „Kurortu czar”, „Buski słowik”, „Spacer po buskich parkach”, „Buska Starówka”, „Cmentarz parafialny w Busku-Zdroju”, „80 lat buskiego liceum. Nauczyciele”, „Przewodnik po Busku-Zdroju i okolicy”.

Z jego inicjatywy w 1973 r. wybudowany został buski Dom Harcerza. Za działalność społeczną na rzecz ZHP otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż „Za Zasługi Dla ZHP”, Krzyż „Za Zasługi Dla Kielecczyzny”, Odznakę 90–Lecia Harcerstwa Na Kielecczyźnie, Odznakę 90–Lecia Harcerstwa Na Ziemi Buskiej. Zmarł w 2010 roku.

Na terenie przypałacowego parku znajduje się instalacja artystyczna poświęcona twórczości autora – „Studnia Leszka Marcińca czyli Więzi i Korzeni” – http://busko.net.pl/studnia-leszka-marcinca-czyli-wiezi-i-korzenie,1,9852,n.html