Nagi sad Wiesława Myśliwskiego

Czesław Siekierski – Poseł do Europarlamentu, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, Muzeum Wsi Kieleckiej, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zapraszają do uczestnictwa w prekursorskim wydarzeniu kulturalnym, którego bohaterem i honorowym gościem będzie wybitny polski pisarz WIESŁAW MYŚLIWSKI.

11 września 2009 roku o godz. 16.00 w parku przy Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu wspólnymi siłami odsłonimy rzeźbę w drewnie dłuta Andrzeja Kozery „Nagi sad Wiesława Myśliwskiego”.

Oracja laudacyjna – prof. Stanisław Żak. Recytacje – Bohdan Gumowski. Projekcja filmu Ryszarda Bera „Przez dziewięć mostów” (według dramatu Wiesława Myśliwskiego). Podpisywanie książek przez pisarza.

Posted in Aktualności, Wydarzenia.