Nowe książki Henryka Kawiorskiego

Dwie najnowsze książki Henryka Kawiorskiego, powieściopisarza rodem z Chrobrza,  trafiły do naszego ośrodka. „Wizja” i „Pajęk” uzupełniły kolekcję liczącą już kilkadziesiąt publikacji.

Henryk Kawiorski urodził się 9 października 1942 roku. Pochodzi z Chrobrza, nic więc dziwnego, że wiele jego powieści i noweli rozgrywa się na Ponidziu. Ojciec pisarza, również Henryk, uczył języka polskiego w chroberskich szkołach, natomiast matka Janina prowadziła bibliotekę. Mieszkali przy dzisiejszej ulicy Staropolskiej.

Młody Henryk uczęszczał do szkół podstawowych w Chrobrzu i Górach Pińczowskich. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie. W latach 1959-1961 kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Kielcach, a następnie studiował filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). W roku 1965 uzyskał tytuł magistra i jednocześnie zadebiutował opowiadaniem „Od tatusia” na łamach krakowskiej prasy.

Kawiorski pracował jako dziennikarz, reportażysta m.in. w dzienniku „Słowo Ludu”, „Tygodniku Ponidzia” oraz innych pismach regionalnych i ogólnopolskich. Publikował m.in. w „Tygodniku Kulturalnym”, „Życiu literackim”, „Nowej wsi”, „Wieściach”, „Głosie Młodzieży”, „Przemianach”, „Ikarze”.  Jest autorem książek m.in.: „Ojcowizna”, „Bieg ku słońcu”, „Goniec”, „Koniec świata”, „List gończy”, „Na sagę”, „Scyzoryki”, „Krzywe lustro”, „Przytulisko”, „Mgła i ogień”, „Złoty słoń” i wielu innych. Przez kilka lat redagował rocznik społeczno-kulturalny powiatu pińczowskiego „7 Źródeł”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Wielokrotnie nagradzany w konkursach ogólnopolskich. Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

(na podstawie Regiopedia.pl oraz Chroberz.info)

Posted in Aktualności, Wydawnictwa.