Nowy adres Ośrodka

Rada Gminy Złota przyjęła Uchwałę wprowadzającą nazwy ulic w dwóch największych miejscowościach naszej gminy, tj. w Chrobrzu i Złotej. Dotychczasowy adres – Chroberz 268 został zmieniony na Chroberz, ul. Parkowa 14.

Posted in Aktualności.