Przyjaciele

Loża Przyjaciół Chrobrza

Czesław Siekierski

Adam Jarubas

Andrzej Pałys

Bożentyna Pałka-Koruba

Piotr Żołądek

Marek Sawicki

Artur Ławniczak

Jacek Kowalczyk

Janusz Karpiński

Jakub Madej

Tadeusz Sułek

Przemysław Saltarski

Wiesław Tyrała

Waldemar Warda

Paweł Wawrecki

Jerzy Znojek

Andrzej Dziubiński

Ks. Jerzy Oleszko

Małgorzata Wójcik

Rafał Osiecki

Piotr Majczak

Stanisław Rabiej

Kazimierz Kukla

Leszek Błaszczyk

Janusz Knap

Ryszard Koziej

Sławomir Mazur

Michał Imosa

Janusz Kędracki

Jerzy Daniel

Czesław Chałat