154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Dziś mijają 154 lata od wybuchu Powstania Styczniowego, największego zrywu narodowo-wyzwoleńczego Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Podczas działań powstańczych w latach 1863-64 stoczono prawie 1200 bitew i potyczek. Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

Wydarzenia te nie ominęły naszego regionu. W marcu 1863 stoczono bitwy pod Chrobrzem oraz pod Grochowiskami, która była jedną z najkrwawszych bitew powstania styczniowego, zakończoną zwycięstwem Polaków. W chroberskim pałacu zatrzymał się jeden z dyktatorów powstania, generał Marian Langiewicz.

(film przygotowany przez Muzeum Historii Polski)

Zapraszamy do Chrobrza na wystawę pn. „Powstanie Styczniowe i motywy patriotyczne na archiwalnych pocztówkach”. Wystawę można oglądać od 21 stycznia do końca marca br. w części bibliotecznej Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu, ul. Parkowa 14.

 

Posted in Aktualności, Wystawy, Wystawy archiwalne.