Przegląd grup kolędniczych

Czesław Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu, Wójt Gminy Złota, Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu organizują Przegląd Grup Kolędniczych z Ponidzia- „Wśród nocnej ciszy…”.

Regulamin przeglądu:

1. Przegląd ma charakter konkursu. W przeglądzie mogą wziąć udział grupy kolędnicze z Ponidzia, które prezentują autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi.
2. Czas występu nie powinien przekroczyć 25 minut.
3. Konkurs obejmował będzie dwie kategorie wiekowe: młodzieży szkół gimnazjalnych oraz młodzieży szkół średnich i dorosłych.
4. Oceny prezentowanych przez grupy programów dokona Jury. Jury uhonoruje także najlepsze zespoły nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, a najlepsze grupy wezmą udział w Wojewódzkim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Masłowie.
5. Przegląd grup kolędniczych odbędzie się dnia 18 stycznia 2009 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Początek godz. 11:00.
6. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 20 grudnia 2008 r. na adres: Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu, Chroberz 268, 28-425 Złota lub na adres e-mailowy palac@chroberz.info.
7. Zgłoszenia powinny zawierać: nazwę kategorii wiekowej, ilość uczestników, dokładny adres oraz kontakt telefoniczny z opiekunem grupy.
8. Wszelkich informacji na temat przeglądu udzielamy pod numerem telefonu 660 271 154.

Posted in Aktualności.