Przegląd Kapel Ludowych

Czesław Siekierski – poseł do Europarlamentu, Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Muzeum Wsi Kieleckiej, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu i Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zapraszają na I Przegląd Kapel Ludowych im. Kazika Krawczyka „Ta wsiowo muzyka i to wsiowe gran…”, który odbędzie się w sobotę, 30 maja 2009 r. godz. 11:00 w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu. Wykonawcy będą startować w 3 kategoriach: kapele autentyczne, kapele stylizowane oraz soliści – instrumentaliści.

Imprezę poprowadzi Bronisław Opałko przebrany za Genowefę Pigwę. Przy okazji Przeglądu będziemy także obchodzić piąte urodziny naszego Ośrodka.

Patronatem honorowym Przegląd objęli Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Patronat medialny nad imprezą objęły redakcje:TVP Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia, Tygodnik Ponidzia i Miesięcznik Kulturalny TERAZ.

Posted in Aktualności.