Starożytne Skarby Ponidzia

Ekspozycja archeologiczna „Starożytne Skarby Ponidzia” to wynik prac wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w miejscowości Pełczyska, położonej w granicach administracyjnych gminy Złota.

Prezentowane na wystawie eksponaty świadczą o osadnictwie w tej miejscowości sięgającym 7,5 tys. lat wstecz. Przez trzy ostatnie stulecia p.n.e. Pełczyska były najbogatszą osadą celtycką w całej Małopolsce, centrum handlu i rzemiosła, prawdopodobnie ośrodkiem władzy plemiennej.

Celtowie przynieśli ze sobą na Ponidzie szereg zdobyczy cywilizacyjnych, nieznanych na naszych ziemiach. Do takich należały m. in. znajomość koła garncarskiego, czy umiejętność wykonywania naczyń klepkowych (takich jak beczki).

W sali archeologicznej prezentowane są przedmioty z różnych epok m.in.: naczynia, narzędzia rolnicze, ozdoby – zausznice, bransolety, części stroju – zapinki brązowe, żelazne, srebrne monety celtyckie, kości do gry, srebrna sprzączka. Zbiorów strzeże zrekonstruowany wojownik celtycki w pełnym uzbrojeniu.

W sali grobowej zrekonstruowano pochówki szkieletowe, m.in. podwójny pochówek mężczyzny i kobiety („kochankowie z Pełczysk” sprzed 4,5 tys. lat), a także unikatowy pochówek szkieletowy kobiety zmarłej w wieku 30-35 lat z drugiej połowy I w. p.n.e. wraz z wierną rekonstrukcją jej twarzy. Jest to jedyny wizerunek osoby żyjącej w tym czasie na ziemiach polskich.

Posted in Wystawy, Wystawy stałe.