Świecko-sakralna współpraca kulturalna

Klasztory na Karczówce i Świętym Krzyżu, Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Stowarzyszenie „Beldonek – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu” i Biblioteka Sichowska podpisały umowę o współpracy. Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz promocji regionu świętokrzyskiego poprzez wymianę kulturalną, edukacyjną oraz turystyczną.

Współpraca będzie m.in. obejmować organizację imprez i wzajemną promocję w wydawnictwach i serwisach internetowych. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w klasztorze na kieleckiej Karczówce. Uczestniczył w nim marszałek Adam Jarubas.

Posted in Aktualności.