Tajemnice „wzgórza zmarłych”

Z powodu, a raczej dzięki zagonowi ziemniaków, tegoroczne prace wykopaliskowe w Pełczyskach na Ponidziu, od 2000 roku prowadzone przez Ekspedycję Celtycką Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, przyniosły niezwykłe – zresztą nie pierwsze w tym miejscu – znalezisko. Odkryto szkieletowy pochówek kobiety, który w dokumentacji figuruje jako obiekt numer 5. Jego datowanie i kulturowa atrybucja stały się przyczyną pewnego zamieszania. Więcej w tekście Marcina Rudnickiego w Świętokrzyskim Miesięczniku Kulturalnym TERAZ.

Posted in Aktualności.