00 Hall główny

Hall Główny – trójprzęsłowa sień (Westibul) nakryta sklepieniem krzyżowym z szerokimi gurtami. Ściany (oryginalnie białe) podzielone płaskimi pilastrami, otwory drzwiowe w arkadowych wnękach z podkreślonymi archiwoltami. Na sklepieniu płaska ramowa dekoracja sztukatorska o motywach geometrycznych. Przy wejściu do sali balowej (salonu) znajdują się duże prostokątne wnęki w stiukowych ramach, dawniej mieszczące portrety z galerii rodowej. Ponad drzwiami wejściowymi do salonu, bawialni i biblioteki gzymsy, pod nimi fryzy wypełnione łacińskimi inskrypcjami.

IMG_8615

Nad wejściem do biblioteki – QUI STARE SE EXISTIMAT, VIDEAT NE CADAT ( „Kto myśli że stoi, niechaj czuwa aby nie upadł”). To jednoznaczne napomnienie do przezorności i rozwagi. Ich źródłem jest znajomość historii narodu, biorąca się z nieustannego studiowania zgromadzonych w bibliotece dokumentów i pamiątek dziejowych. Nad środkowymi drzwiami, prowadzącymi do salonu – DEUM COLE, REGEM HONORA, LIBERTATEM TUERE („Czcij Boga, poważaj króla, strzeż wolności”) – odwołanie do cnót dobrego obywatela: religijności, szacunku dla władzy i strzeżenia wolności. Warto pamiętać, iż w pierwotnym zamyśle dekoracja salonu – nazywanego od początku Salą Monopterową – miała nawiązywać do antycznej świątyni, co podkreślało symboliczny charakter tego pomieszczenia. Drzwi po prawej stronie sieni, prowadzące do bawialni przeznaczonej dla rodziny i symbolizującej tym samym prywatną sferę życia gospodarza. Jest to jednocześnie jedyne miejsce, gdzie pojawiają się wątki związane bezpośrednio z osobą Aleksandra Wielopolskiego i jego rodziną jako taką, bez odwoływania się do tradycji rodowej i powinności w obrębie ordynacji. Napis nad drzwiami brzmi NON CIRCUMFERERE OMNI VENTO VERBORUM („Nie daj się ponieść wiatrowi słów”, „Nie rzucaj słów na wiatr”). Jego interpretacja jest wieloznaczna. Możliwą do przyjęcia interpretacją zawartego w nim sensu jest napomnienie do umiaru w wyrażaniu opinii.

IMG_6741

Posadzkę z marmuru chęcińskiego przykrywał na całej długości czerwony chodnik.

 

Wykorzystano fragmenty publikacji:

  • Krzysztof Myśliński „Pałac Wielopolskich w Chrobrzu siedziba Ordynacji Myszkowskich” Muzeum Historii Kielc 2012
  • Alfred Wielopolski „Z herbem po służbach” Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 2016