01 Bawialnia

Bawialnia dostępna jest z sieni, jak i salonu. Dekoracja architektoniczna ścian i sufitu wykonana w stiuku. Gładkie ściany zamyka profilowany gzyms z kimationem lesbijskim, wspierający sufit z masywnym stropem ramowym. W kompozycji stropu dominuje wydłużony ośmioboczny „plafon” środkowy, otoczony szeregiem różnego kształtu mniejszych pól. Belki stropowe masywne z rozbudowanym profilowaniem i podkreślonymi narożami. Na ścianach ponad drzwiami cztery stiukowe medaliony portretowe z profilowymi wizerunkami członków rodziny Aleksandra Wielopolskiego, zwróconymi parami ku sobie. Na ścianie wschodniej wizerunki Pauliny z Potockich Wielopolskiej i Aleksandra Wielopolskiego, na ścianie zachodniej prawdopodobnie przedstawienia ich synów, Zygmunta Andrzeja i Józefa Michała.