03 Gabinet

Pomieszczenie przechodnie łączące Bawialnię z Jadalnią. Na suficie oryginalna, XIX-wieczna dekoracja malarska w stylu etruskim. Obecnie mieści się tu wystawa poświęcona dawnym właścicielom pałacu. Kopie dokumentów pochodzą z Archiwum Państwowego w Kielcach. W gablocie pod oknem znajduje się kilka książek z mieszczącej się w pałacu „Biblioteki Ordynacji Myszkowskiej” liczącej kiedyś ponad 20 tysięcy woluminów.