06 Biblioteka

Biblioteka była najważniejszym pomieszczeniem pałacu. Niegdyś mieściła dwadzieścia tysięcy woluminów, gromadzonych przez kilka pokoleń, m. in. renesansowe księgi odziedziczone po Piotrze Myszkowskim, biskupie kra-kowskim, klasyki literatury antycznej oraz dzieła filozoficzne do poł. XIX w. Większość z nich opatrzona była odręcznymi komentarzami Aleksandra Wielopolskiego. Regały pełne książek sięgały po sam sufit i zajmowały całą szerokość ścian. Dostęp do wyższych półek ułatwiały masywne drabiny. Na środku sali stała długa konsola biblioteczna, a na niej marmurowe popiersie fundatora. Do Biblioteki przylegało mniejsze pomieszczenie z zakratowanym oknem nazywane Archiwum, gdzie przechowywane były rękopisy Aleksandra, najstarsze i najcenniejsze dokumenty oraz rozmaite pamiątki rodzinne.
Duża część książek pozostawionych przez rodzinę w pałacu została rozkra-dziona w czasie II wojny światowej. Zachował się fragment przedwojennego regału, wykonanego przez lokalnego rzemieślnika.
Sklepienie Biblioteki wypełnione symetrycznie komponowanym ornamentem akantowym, pośrodku mała kompozycja z księgami i przyborami pisarskimi.