07 Gabinet

Prywatny gabinet właściciela pałacu, służący w późniejszym czasie jako czytelnia. Na suficie zachowały się oryginalne dekoracje w stylu etruskim z bogatym ornamentem w typie groteski. Kształt sufitu, przypominający wieko trumny, według wspomnień pałacowej służby, miał stanowić swois-te Memento mori (łac. Pamiętaj, że umrzesz).
Podczas II wojny światowej mieściła się tu wartownia Karnej Ekspedycji Niemieckiej. W czasie PRL oraz później, aż do 2007 roku, pokój służył jako gabinet dyrektora szkoły rolniczej.