11 Sala Archeologiczna

W dawnej górnej sali bibliotecznej mieści się obecnie ekspozycja archeologiczna „Starożytne Skarby Ponidzia”. Jest to wynik prac wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w miejscowości Pełczyska (10 km od Chrobrza). Prezentowane eksponaty świadczą o osadnictwie w tej miejscowości sięgającym 7,5 tys. lat wstecz. Przez trzy ostatnie stulecia p.n.e. Pełczyska były najbogatszą osadą celtycką w całej Małopolsce, centrum handlu i rzemiosła, prawdopodobnie ośrodkiem władzy plemiennej.
Celtowie przynieśli ze sobą na Ponidzie szereg zdobyczy cywilizacyjnych, nieznanych na naszych ziemiach. Do takich należały m. in. znajomość koła garncarskiego czy umiejętność wykonywania naczyń klepkowych (takich jak beczki).
W sali archeologicznej prezentowane są przedmioty z różnych epok m. in.: naczynia, narzędzia rolnicze, ozdoby – zausznice, bransolety, części stroju – zapinki brązowe, żelazne. Zbiorów strzeże zrekonstruowany wojownik celtycki w pełnym uzbrojeniu.